Adresar Zvezdara - Kategorija: Grubi građevinski radovi

Grubi građevinski radovi: rušenje objekata, čišćenje lokacije, iskopi.
Rušenje objekata, čišćenje lokacije i odnošenje šuta.  Iskop kanala i septičkih jama. Nasipavanje puteva.  Obrada betonskog gvožđa i izrada armature.

Showing 1 - 2 of 2